stadsplan

Hem/Tag:stadsplan

Nya stadsplanen i St Paul de Vence kommer att bli attackerad i domstol

Stadsplanerna i vår region är alltid känsliga, de kallas numera PLU, plan local d’urbanisme, och tar ofta många år att utarbeta, lägga fram för lokalbefolkningen, förhandla och genomföra.

Varför tar det så lång tid? Alla parter skall kunna säga sitt och mellan kommunerna och statens representant, dvs prefekturen, är man inte alltid överens. Och sedan befolkningen som försvarar sina intressen. Just nu är det livlig debatt i St Paul de Vence. Den känsliga miljön tål ju inte för mycket byggande och kommunen vill begränsa byggmöjligheterna. Men en stor del av befolkningen sätter sig emot detta eftersom med byggrätter är  förenat ofta goda förtjänster. En byggbar tomt i St Paul de Vence kan ju kosta mellan 400 000 och en miljon euros. Så den nya stadsplanen kommer att attackeras och upp i domstol. Och i den administrativa domstolen kan ärendet ligga några år. Med följd att byggnadstillstånd försenas och hela ekonomin blir lidande.

2013-04-09T17:45:19+00:00 9 april 2013|Tags: , , |0 kommentarer