skatteincitament

Hem/Tag:skatteincitament

Skatteincitament för köp av bostad i Frankrike

Den nya lagen om skatteincitament för förvärv av bostad i Frankrike publicerades nyligen. Syftet är att ge skatteavdrag för personer bosatta i Frankrike som investerar i nyproduktion med avsikt att hyra ut lägenheten. Lagen g’äller mellan den 1 januari 2013 och den 31 december 2016.  Den avser köp av bostad i nyproduktion, priset skall inte överstiga 5500 euros per m2 och den totalt investerade summan per person skall inte vara mer än 300 000 euros. Lägenheten måste hyras ut under minst nio år och hyran skall inte överstiga en viss summa per m2. Denna summa beror på vilket område som lägenheten befinner sig i Frankrike eftersom hyresnivåerna skiljer sig så starkt mellan regionerna. Skattereduktionen är 18 procent. Denna lag heter la loi Duflot efter namnet på bostadsministerna och ersätter den nuvarande sk loi Scellier som ju slutar att gälla i mars i år.