prisutveckling franska rivieran

Hem/Tag:prisutveckling franska rivieran

Prisutveckling på franska rivieran senaste tolvmånadersperioden

Franska mäklarförbundet gav oss häromdagen en snabb statiskik över prisutvecklingen i några städer på Franska rivieran för den senaste tolvmånadersperioden dvs från 1 a kvartalet 2012 till 1 a kvartalet 2013. Menton har känt av en avsaknad av italienska investerare medan Nice  och Cannes som ju har en stark lokal befolkning har lidit av brist på kreditgivning  från de franska bankerna

1 a   kvartalet Nice Cannes Menton
2012 4254 4786 4753
2013 4221 4749 4653
% ändring -0,8% -0,8% -2,1%

 

2017-05-19T12:32:44+00:00 20 april 2013|Tags: , |0 kommentarer

Statistik för bostadsmarknaden på franska rivieran för året 2012

Det stora  årliga interna mötet  för professionella i fastighetsbranschen ägde rum i går i Nice

Deltagare i klubben l’Observatoire de l’Immobilier är bankfolk, byggare, fastighetsutvecklare, notarier, fastighetsmäklare för länet les Alpes Maritimes dvs i stort sett Franska rivieran

Året 2012 analyserades i detalj och en hel del statistik presenterades

Representeranter för de olika professionella yrkesgrupperna presenterade sina analyser av året som gått

Därefter gjorde Marc Touati en ledande ekonom från Paris en mycket intressant analys av den ekonomiska situationen i Frankrike

Och som vanligt avslutning med mingel och champagne, fast jag vet inte riktigt vad vi skulle fira

Siffrorna för 2012 var ju inte bra, några exempel:

Nyproduktionen gick ner med 33 procent i antal nybyggda bostäder

Försäljningar av existerande lägenheter minus 24 procent i antal försäljningar

Däremot inga större prisförändringar mellan 2011 och 2012

Priserna gick upp med 4 procent för nybyggda lägenheter och plus en procent för existerande bostäder

Genomsnittspriset för nybyggda lägenher var 5757 euros per m2 och 4094 euros per m2 för existerande

Vi fick också lära oss att byggnadsindustrin har en omsättning på över tre miljarder euros per år och sysselsätter 25000 människor i länet

Och till detta skall ju läggas alla notarier, fastighetsmäklare, bankfolk osv som arbetar i branschen

Ingen liten skara som lever på byggande och transaktioner på Rivieran

 

Prisutveckling bostäder på Franska Rivieran

I dessa tider är det väsentlligt att följa med statistik på försäljning och prisutveckling av bostäder. Tyvärr kommer denna ju alltid lite sent och kan inte alltid ge riktlinjer för framtiden. Vi fick nyligen uppgifter från Handelskammaren i Nice från tredje kvartalet  2012 som vi publicerar nedan. Det gäller länet les Alpes Maritimes.

Siffrorna gäller  tolvmånadersperioden från tredje kvartalet 2011 till tredje kvartalet 2012

Nyproduktion  

Antalt transktioner: minus 37 procent

Priser : minus 8 procent

Genomsnittspriset var 4782  Euros per m2. Dessa  priser inkluderar sk blockförsäljning som ju bland annat innefattar socialbostäder

Existerande bostäder

Antal transaktioner: minus 11 procent

Priser: plus tre procent

Genomsnittspriset var 4137 euros per m2

Intressant att notera är att det skedde en kraftig sänkning av antalet transaktioner i Nice med hela 25 procent medan resten av rivieran hade en liten nedgång

Den största svårigheten i länet, liksom i hela Frankrike, är inom nybyggnationen. De skatteincitament för investering i nyproduktion som fanns under Sarkozy är ju helt borta nu och de nya har just trätt i kraft. Så svackan i investeringsvilja kommer säkert att finnas kvar ett bra tag till. Dessutom är ju de nya incitamentent betydligt mindre fördelaktiga för investeraren.

 

2013-01-27T17:09:11+00:00 27 januari 2013|Tags: , |0 kommentarer