momsåterbetalning

Hem/Tag:momsåterbetalning

Återbetalning av moms vid bostadsförsäljning i Frankrike är nu borta

Återbetalning av momsen på nettovinsten var tidigare obligatorisk vid försäljning av privatbostad i Frankike om fastigheten var yngre än fem år. Denna skatt har ogiltigförklarats av EU och Frankrike har därför anpassat sina regler. Resonemanget  från EU går ut på att privatpersoner aldrig skall vara momspliktiga, det är ju endast momsregistrerade företag som skall deklarera moms. Detta innebär att de personer som säljer en bostad som de köpt på ritning och avyttrar den inom fem år efter förvärvet inte längre behöver återbetala momsen som de betalade vid förvärvet. Som motprestation till denna tidigare momsplikt så kunde de ju sälja bostaden med sk reducerad notariatavgift. Denna reduktion är nu avskaffad så alla bostäder som är yngre än fem år skall också belastas med full notariatavgift, dvs ca 7,2 procent vid försäljning. Undantag är fortfarande köp på ritning, det sk VEFA, där den sk notariatavgiften fortfarande är reducerad. Som ni säkert vet så är ju i själva verket notariatavgiften till största den skatt till kommun och landsting.