moms på reavinst

Hem/Tag:moms på reavinst

Reducerad notariatavgift borttagen vid återförsäljning av bostad i Frankrike

Bryssel, eller EU administrationen, satte nyligen stopp för den franska skattelagstiftningen om momsåterbetalning vid försäljning av privatbostad som gällde för försäljning inom fem år efter färdigställande.

Tidigare skulle en person som sålde sin lägenhet, som han köpt på ritning, och om han sålde den inom fem år efter färdigställandet, betala tillbaka moms på den vinst han gjorde. I gengäld så fick hans köpare betala reducerad notariatavgift.

EU satte stopp för detta eftersom man anser att privatpersoner inte kan vara momspliktiga. Det innebär att från och med början av detta år så är säljaren inte längre återbetalningskyldig för moms på vinsten. Konsekvensen blir också att full notariatavgift skall betalas av köparen oavsett hur gammal fastigheten är. Detta gäller dock inte nyproduktion där fortfarande reducerad notariatavgift gäller.

När jag använder beteckningen notariatavgift så betyder det förstås samtliga skatter, stämpelavgifter samt notariens arvode, som ju läggs på köpeskillingen vid förvärv och som betalas av köparen.