fastighetsförvaltare

Hem/Tag:fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare, sk syndic, vad gör dom egentligen?

Vad gör den sk syndicen egentligen? De som ägare bostad i sk co propriete, dvs lägenheter, ställer ofta frågan

För en svensk som kanske inte alltid talar så bra franska, verkar de väldigt otillgängliga, och ofta blir man irriterade på sin syndic. Innan man blir arg och sur på dem så är det dock bäst att förstå vad de har för uppgifter. En kort sammanställning följer nedan:

Juridik

Daglig ledare av föreningen

Ansvarar för fastighetens underhållsplan

Utför årsstämmans beslut

Är sekreterare på årsstämma och styrelsemöten

Är ansvarig inför ägarna och inför myndigheter

Tekniker

Rekryterar personal till föreningen, typ städare, portvakt, trädgårdsmästare

Ser till att underhållet av gemensamma ytor sköts

Ansvarar för försäkringar

Skall föreslå till ägarna bästa möjliga lösningar för att lösa tekniska problem i fastigheten

Tar in offerter och ger råd i upphandlingar

Förhandlar med leverantörer

Övervakar underhållsarbeten

Bokföring

Gör årlig budget och föreslår denna till årsstämman

Sköter bokföring och skatter

Betalar fakturor och skickar räkningar till ägarna, sk appels de fonds eller appels de charges

Syndicen måste ju i sin tur kontrolleras. Detta görs genom årsstämman sk assemblee generale och genom styrelsen. Det flesta uppdragsavtal är på årsbasis men kan också vara i två eller maximalt tre år. Det är viktigt att deltaga i dessa eller i alla fall ge fullmakt till någon annan så att kontrollen sker rätt och att man eventuellt byter ut sin syndic om man inte är nöjd

Det finns ca 250 syndic i les Alpes Maritimes och de har hand om ca 300 000 enheter, sk lots, dvs bostäder, garage, källare

Mer än 400 miljoner Euros spenderar  bostadsägare på sina bostäder per år genom syndicen varav 80 M Euros är förbättringsarbeten på fastigheterna

Det finns också en annan form sk syndic benevole, dvs frivillig syndic. Detta väljer man ofta i en mindre förening då man tycker att det är onödigt att betala för professionell hjälp.

 

Hur välskött är föreningen? Det är kanske en av de viktigaste frågorna när man köper eller säljer en lägenheter. Kolla upp syndicen!

 

 

 

2017-05-19T12:32:49+00:00 23 februari 2013|Tags: , |0 kommentarer