arvsskatt i Frankrike

Hem/Tag:arvsskatt i Frankrike

Arvskifte i Frankrike

Det kommer ofta upp frågor om arvskiften, utvärderingar av boende i sambande med dödsfall, problem när en av arvvingarna vill sälja och inte de andra mm mm

I alla sådan fall så bör man kontakta sin egen notarie som ju är specialist på arvsskiften och dödsbon. Alla officiella handlingar skall gå igenom notarien och dessutom har de skyldighet att ge råd till sina kunder i sådana sammanhang. En notarie har sju års juridisk utbildning varav de sista åren specialiserad på fastighets och familjerätt. Det jag skriver nedan skall m a o  kontrolleras av din notarie om nu frågan blir aktuell. Jag anger endast de stora riktlinjerna i några vanliga frågor.

Vad händer om någon arvtagare vägrar att sälja i samband med ett dödsbo? Principen är att ingen delägare skall vara tvungen att sitta fast i ett delägarskap och man kan få till stånd en försäljning även om någon eller några personer vägrar. Dock måste man begära utslag av Tribunal de Grande Instance, dvs domstol. Beslutet underlättas om man kan visa att egendomen riskerar att förfallas om underhåll inte görs och bekostas av samtliga delägare.

Däremot kan man inte tvinga ut en person som har nyttjanderätten, det sk usufruit, genom domstolsbeslut

Vad händer om arvtagarna inte är överens om priset?  I princip kan en mäklare göra en värdering, man kanske skall ta flera mäklares åsikter och jämka samman dem. Om arvtagarna fortfarande inte är överens om utgångspriset så kan domstolen tillsätta en oberoende expert. Hans värdering blir då gällande.

Men än en gång, när det gäller arvskiften, begär råd av din notarie, mäklarnas roll i detta sammanhang är mycket begränsad.

2017-05-19T12:32:50+00:00 17 februari 2013|Tags: , , |0 kommentarer
</