Arkiv per månad: oktober 2012

Hem/2012/oktober

Avslag om socialbostäder

Nytt bakslag för regeringen

I all hast i september så föreslog den socialistiska regeringen till riksdagen att det skulle bli obligatoriskt i alla kommuner att bygga minst 25 procent socialbostäder i alla nybyggnadsprojekt

Detta lagförslag förkastades i går av le Conseil Constitutionel fast dock mest på tekniska grunder

Bostadsministern Cecile Duflot, tidigare ledare av miljöpartiet, insisterar dock och kommer under november med nytt lagförslag

2012-10-25T07:26:32+00:00 25 oktober 2012|0 kommentarer

Rivieran i Göteborg den 8 november

Tillsammans med Nordea Private Banking organiserar vi ett seminarium den 8 november på Hovås Golfklubb

Vi kommer att berätta om den senaste utvecklingen på marknaden på Franska rivieran, ge exempel på aktuella objekt och berätta hur det går till att köpa bostad i Frankrike. Nordea kommer att hålla föredrag om skatter, lån mm i samband med utflyttning från Sverige.

Det går att anmäla sig via http://www.bjurfors.se/rivierangoteborg eller ringa till Bjurfors växel i Göteborg på 031 733 20 00

 

Vi börjar med kaffe vid 17,30 tiden och föredragen startar exakt kl 18,00

2012-10-24T05:56:12+00:00 24 oktober 2012|0 kommentarer

Senaste utvecklingen från bostadsmarknaden på Franska rivieran

Nyproduktionsmarknaden har under många år dopats av skattefördelarna med att förvärva bostad i uthyrningssyfte (den sk Loi Scellier). Försäljningen av lägenheter på ritning var därför väldigt livlig under  åren 2009  och 2010. Under 2011 avmattades denna eftersom skattefördelarna minskades och kommer att ta helt slut den 31 december 2012. Antalet sålda lägenheter under den aktuella perioden gick ned med 13 procent.  Antalet osålda lägenheter ökade med 18 procent. Likaså försäljningstiden ökade från tidigare 11 månader till nu 19 månader i genomsnitt.

Vad beträffar försäljning av existerande lägenheter var marknaden mycket livlig under slutet av 2011 troligen främst därför att nya reavinstskatter förväntades träda i kraft den 1 februari 2012 och många valde att sälja under hösten.  Regeringen Sarkozy valde också att ta bort de subventionerade lånen, sk PTZ för existerande bostäder vilket försvårade  för förstagångsköpare att komma in på marknaden. Efter det att att dessa nya lagar trätt  ikraft blev det ett stort tomrum i marknaden och antalet transaktioner minskade kraftigt.

Våren 2012 präglades också  av presidentvals kampanjen och efterföljande val till Nationalförsamlingen. Ofta i Frankrike är valkampanjer perioder av ekonomisk stiltje eftersom nya regeringar i detta landet har kotym att skapa nya skatter och i väntan på dessa avvaktar befolkning och företag.

Hela våren var därmed svag på bostadsmarknaden och antalet transaktioner fortsatte att sjunka. Märkligt nog ökade priserna ändå  i stort sett i takt med inflationen.

I tabellen nedan ser ni den senaste statisktiken från länet les Alpes Maritimes, dvs länet som sträcker sig från Menton i öster till Theoule sur Mer i väster

Marknadsutveckling för les Alpes Maritimes

 

Nyproduktion

Existerande

 År

2011

2012

Förändring

2011

2012

Förändring
Priser*

5180

5045

-2,6%

4022

4118

2,4%

Antal sålda**

1543

1350

-12,5%

5465

4627

-15,3%

*Euros /m2
**endast bostäder medtagna i   områden där kommunen har förköpsrätt
siffrorna är från 1 juli 2011 till 30 juin 2012

Källa är L’Observatoire de l’Immobilier i Nice

2017-05-19T12:32:53+00:00 7 oktober 2012|0 kommentarer