Bostadsmarknaden är stabil på Franska Rivieran

Hem/Bjurfors Rivieran/Bostadsmarknaden är stabil på Franska Rivieran

Bostadsmarknaden är stabil på Franska Rivieran

Vi fick häromdagen statistiken för utvecklingen av bostadsmarknaden under första kvartalet 2012

Den kommer från Handelskammaren i Nice och är baserd på uppgifter om försäljningar som inlämnats till kommunerna i länet les Alpes Maritimes

Statistiken är på årsbasis dvs från 1 a kvartalet 2011 till och med 1 a kvartalet 2012

 

Här kommer fakta:

Vad beträffar nyproduktionen, dvs försäljning av lägenheter på ritning så gick antalet sålda enheter upp med 17  procent på årsbasis. Däremot var det första kvartalet 2012 sämre än motsvarande kvartal 2011 med en nedgång på 6 procent.

Det genomsnittliga försäljningstiden för nyproduktion är åtta månader, något som kan vara svårt att förstå från svenskt perspektiv. Försäljningstiden är ju betydligt snabbare i Sverige. Men sydfrankrike är lite långsammare och man måste förstå att det inte är ovanligt att sälja en bostad på sex till tolv månader. Det är också viktig att veta att variationen i områden varierar kraftigt. Exempelvis i Grasse området så  är den genomsnittliga försäljningstiden under perioden hela 19 månader-

 

Vad gäller prisutvecklingen på nyproduktion så gick det genomsnittliga priset per m2 ned från 5105 euros per m2 till 4805 euros per m2 dvs 6 procent. Denna nedgång beror sannolikt på att under perioden så såldes en mycket stor andel socialbostäder på ritning till de finansiella institutioner som sedan har till uppgift att hyra ut dem. Per definition så är m2 lägre på socialbostäder. Försäljning av nyproduktion avsedd för socialbostäder fördubblades under perioden och genomsnittspriset på denna var 3138 euros per m2. Jämför det med det genomsnittliga priset på 4805 euros som angivits ovan.

Marknaden för existerande bostäder.

Under perioden 1 a kvartalet 2011 till 1 a kvartalet 2012 så gick antal försäljningar ned med 2 procent främst beroende på en mycket stark nedgång i Nice området. Denna kompenserades av en ökad försäljning i Menton och Cannes områdena.

Jag har inte hittat någon analys varför just nedgång i Nice, men själv tror jag att det kan bero på att Nice marknaden är väldigt beroende av lokalbefolkningen köpförmåga och att med stigande svårigheter att få lån har den marknaden avmattats. Generellt i Frankrike gick utlåningen för fastighetsförvärv ned drastiskt under perioden och den sk arbetande befolkningen drabbas av detta omedelbart.

Prisutvecklingen under perioden för hela ländet var svagt positiv med en prisökning på 3 procent från ett genomsnitt på 3975 euros per m2 till 4103 euros per m2.

Mina kommentarer:

 

För det första så verkar det inte som situationen utvecklats så dåligt som man kan få för sig om man läser pressen och ser på TV om olika  annalkande katastrofer. Jag skulle snarare vilja tala om en förvånansvärd stabilitet i marknaden under de senaste åren, trots alla finansiella kriser

 

För det andra så ser vi att bankernas utlåningsvilja och förmåga är avgörande för stabiliteten i den marknad som trots allt domineras av lokalbefolkningen. Räntan är fortsatt låg, men bankernas kriterier har blivit striktare för utlåning.

Om framtiden kan vi, som vanligt, endast sia

Troligen kommer vi att åtnjuta fortsatta låga räntor och förhoppningsvis kommer bankerna att kunna lätta något på utlåningen under det närmaste året

Och efterfrågan är ju fortsatt stark i området, både från lokalbefolkningen och från utlänningar och fransmän från andra regioner som lockas hit av ett bättre klimat

 

 

 

2017-05-19T12:32:53+00:00 1 juli 2012|0 kommentarer

Lämna en kommentar