Ecovallée i Nice kommer att förändra Franska Rivieran

Hem/Bjurfors Rivieran/Ecovallée i Nice kommer att förändra Franska Rivieran

Ecovallée i Nice kommer att förändra Franska Rivieran

Det  största byggprojektet på Rivieran under de kommande åren är ”Ecovallée”, ett geogragiskt område beläget  i västra delen  Nice och le Var dalen.  Detta projekt, när det väl är färdigt, kan på ett avgörande sätt förändra rivieran. Det är därför viktigt för oss som bor här nere eller tänker flytta hit att följa med utvecklingen av denna del under de närmaste åren.

Vad är Ecovallée?

Detta innebär att genom en koherent utvecklingsplan under statligt överseende bygga en helt ny stadsdel inom det geogragiska området som ses på den bifogade kartan

Ecovallée (Eco kan stå för både Ekologi och för Ekonomi) är ett koncept och en juridisk enhet  under statligt överseende.

Det rör sig om ett ofantligt område som berör 15 kommuner och 10 000 hektar mark från Carros och Bonson  i norr, ner söderut på båda sidorna om floden Var och ända ner till Nice flygplats.

När projektet är färdigt skall upp till 60 000 nya arbetstillfällen finnas inom området och vara befolkat av 116 000 personer.  Ca 10 000 företag skall verka här. Total nybyggd yta: 3 Mijoner kvadratmeter varav 1,3 miljoner m2 för kontor och resten bostäder, hotell, kongresspalats osv.

Det rör sig med andra ord om ett megaprojekt

Syftet med projektet är att  genom ett samlat grepp skapa en  urban ekonomisk struktur med ekologisk inriktning i den lägre delen av Var dalen

Allt med ekologisk inriktning dvs energisnåla byggnader och med ekologiskt riktigt byggnadsmaterial.

Den nedre delen av dalen , dvs delen som går från Nice flygplats och upp till St Isidore, är ju idag uppbyggd på ett ganska kaotiskt sätt,  med en blandning av industri, kommers, socialbostäder, MIN de Nice (grossist för mat och blommor), diverse administrativa byggnader, prefekturen, Nikaia osv osv.

Det gemensamma greppet mellan kommunerna i området under statligt överseende skall skapa en ekologisk koherens och kunna attrahera internationella företag. Det skall bli ett komplement till Sophia Antipolis och kanske också en konkurrent eftersom flygplatsen ligger nära och också Nice befolkning kommer att ha bättre kommunikationer till dess arbetsplatser än till Sophia Antipolis.

Vad kommer att göras?

Skapa en energisnål stadsdel genom att systematiskt använda ny ekologisk, grön teknik

Det innehbär bland annat skapande av:

Många grönområden

Enkla kommunikationer bl a med spårväg

Blandning av bostäder och arbetsplatser

Bostäder med  en  social mix

En riktig stadsstruktur med riktigt centrum i centrala delen

Forskningscentra (som komplement till Sophia Antipolis). Forskningen skall främst ske inom hälsovården

Ett internationellt bankcentrum

Turist och kongress centrum

Total beräknad investering är ca 2.5 Miljarder Euros både från privat och statlig/kommunal sida

 

Tidsplan för projektet

Projekteringen börjades redan 2008 men hela projektets genomförande kommer att ta ganska lång tid.

Flera projekt i projektet löper parallellt:

Några exempel:

Nice Meridia, ett kontorskomplex på ca 10 000 m2 är i stort sett färdigt

Ett kongresspalats på ca 10 000 m2 kommer att byggas inte långt från flygplatsen

Fotbollsstadium med sina 35 000 platser blir färdig 2013. Den kommer att ligga vid  St Isidore avfarten av motorvägen

Där MIN-  MARCHE D INTERET NATIONAL – , dvs grossistmarknaden, ligger idag kommer att byggas 200 000 m2 kontor och ca 1350 bostäder. Tidshorisonten är två tre år så det går undan. Ni som är bekanta med Nice flygplats vet ju att den ligger väldigt nära motorvägsböjen vid flygplatsen.

Den nya tågstationen för snabbtåg skall byggas, men beräknas bli färdig först 2023 då snabbtåget Paris till Nice skall invigas

Hela Ecovallée projektet  står över statligt överseende men staden Nice och dess borgmästare , Christian Estrosi, är naturligtvis i allra högsta grad engagerade.

Många internationella företag kommer att bjudas in både som leverantörer av material och teknik och sedan som investerare eller hyresgäster. Svenska företag är i allra högsta grad välkomna, det finns ju mycket svensk miljöteknik som skulle vara intressant för detta projekt.

 

Vad blir konsekvenserna för de bosatta på Rivieran?

Vi får genomlida en byggarbetsplats under ganska lång tid längst floden Var. Som tur är kommer allt inte att byggas samtidigt så konsekvenserna för trafiken blir inte alltför förödande

Den ekonomiska attraktiviteten av Rivieran kommer att öka, med inslag av många nya företag

En ekonomi som blir mindre beroende av turismen

Fler resande till och från Nice flygplats

Nice bekräftar sitt ledarskap som ekonomiskt centrum för regionen

Prispress uppåt på attraktiva boende i områden närliggande Ecovallée. Vi har exempelvis sett en förstärkning av nya bostadsprojekt i Corniche Fleurie området. Och St Laurent du Var kommer säkert också att drabbas av denna intensiva aktivitet.

2017-05-19T12:32:53+00:00 10 juni 2012|Tags: , , |0 kommentarer

Lämna en kommentar