Arkiv per år: 2012

Hem/2012

Statistik på hyresutvecklingen

 

Bostadsministern lanserade nyligen de tidigare omtalade lokala observatorierna som skall plocka fram data  över hyresnivåerna och deras utveckling

Det har tidigare inte funnits en tillförlitlig statistik på hyrornas utveckling men nu kommer under våren sådan att tas fram i Paris, Marseille, Lyon, Montpellier, Toulouse, Alençon, Rennes, Nantes, Bordeaux, Bayonne, Toulon/Saint-Raphaël, Nice, Saint-Étienne, Strasbourg, Lille  samt i Fort de France och Saint-Denis de la Réunion.

Senare under året kommer andra städer också att komma in i statistikprogrammet

Förhoppningsvis kommer en tillförlitlig statistik att kunna påverka hyresättning och de ofta automatiska indexuppräkningarna

Redan nu finns en regel  beslutad av regeringen  i augusti 2012 om begränsning av hyreshöjning vid byte av hyresgäster i storstäderna

Under tredje kvartalet 2012 var denna exempelvis begränsad till 2,15 %

 

 

2012-12-30T17:17:15+00:00 30 december 2012|1 kommentar

Loi Scellier förlängs

Glädjande besked för dem som funderar på att investera i nyproduktion i Frankrike med avsikt att hyra ut lägenheten

Den sk loi Scellier som skulle avslutats den 31 december i år har förlängts ett kvartal och de sista affärerna kan alltså göras den 31 mars

Denna lagen ger ju skattelättnader för dem som investerar i nyproduktion och hyr ut lägenheten

Nyproduktionen har gått ner kraftigt i landet efter det att regeringen beslutat om att lagen skulle avskaffas

Denna förlängning ger kanske ger lite andrum för byggherrarna som haft det besvärligt senaste året

Samtidigt kommer den nya sk Loi Duflot att träda i kraft fr o m den 1 januari, så helst plötsligt under en kortare tid så kommer två skattelättnadslagar att gälla samtidigt

2012-11-16T09:00:25+00:00 16 november 2012|0 kommentarer

Lån till bostadsförvärv – sjunkande räntor

­Räntorna på fasta lån för bostadsförvärv sjönk något under oktober månad. Genomsnittet som franska banker anger för fast ränta under 20 år är 3,80 procent och för 15 års fast ränta  är den  3,15 procent. Efter en bra förhandling är det troligt att den överenskomna verkliga räntan ligger under 3 procent . Självklart om man är  bra kund i banken, som alltid

 

.

2012-11-15T18:09:39+00:00 15 november 2012|0 kommentarer

Avslag om socialbostäder

Nytt bakslag för regeringen

I all hast i september så föreslog den socialistiska regeringen till riksdagen att det skulle bli obligatoriskt i alla kommuner att bygga minst 25 procent socialbostäder i alla nybyggnadsprojekt

Detta lagförslag förkastades i går av le Conseil Constitutionel fast dock mest på tekniska grunder

Bostadsministern Cecile Duflot, tidigare ledare av miljöpartiet, insisterar dock och kommer under november med nytt lagförslag

2012-10-25T07:26:32+00:00 25 oktober 2012|0 kommentarer

Rivieran i Göteborg den 8 november

Tillsammans med Nordea Private Banking organiserar vi ett seminarium den 8 november på Hovås Golfklubb

Vi kommer att berätta om den senaste utvecklingen på marknaden på Franska rivieran, ge exempel på aktuella objekt och berätta hur det går till att köpa bostad i Frankrike. Nordea kommer att hålla föredrag om skatter, lån mm i samband med utflyttning från Sverige.

Det går att anmäla sig via http://www.bjurfors.se/rivierangoteborg eller ringa till Bjurfors växel i Göteborg på 031 733 20 00

 

Vi börjar med kaffe vid 17,30 tiden och föredragen startar exakt kl 18,00

2012-10-24T05:56:12+00:00 24 oktober 2012|0 kommentarer

Senaste utvecklingen från bostadsmarknaden på Franska rivieran

Nyproduktionsmarknaden har under många år dopats av skattefördelarna med att förvärva bostad i uthyrningssyfte (den sk Loi Scellier). Försäljningen av lägenheter på ritning var därför väldigt livlig under  åren 2009  och 2010. Under 2011 avmattades denna eftersom skattefördelarna minskades och kommer att ta helt slut den 31 december 2012. Antalet sålda lägenheter under den aktuella perioden gick ned med 13 procent.  Antalet osålda lägenheter ökade med 18 procent. Likaså försäljningstiden ökade från tidigare 11 månader till nu 19 månader i genomsnitt.

Vad beträffar försäljning av existerande lägenheter var marknaden mycket livlig under slutet av 2011 troligen främst därför att nya reavinstskatter förväntades träda i kraft den 1 februari 2012 och många valde att sälja under hösten.  Regeringen Sarkozy valde också att ta bort de subventionerade lånen, sk PTZ för existerande bostäder vilket försvårade  för förstagångsköpare att komma in på marknaden. Efter det att att dessa nya lagar trätt  ikraft blev det ett stort tomrum i marknaden och antalet transaktioner minskade kraftigt.

Våren 2012 präglades också  av presidentvals kampanjen och efterföljande val till Nationalförsamlingen. Ofta i Frankrike är valkampanjer perioder av ekonomisk stiltje eftersom nya regeringar i detta landet har kotym att skapa nya skatter och i väntan på dessa avvaktar befolkning och företag.

Hela våren var därmed svag på bostadsmarknaden och antalet transaktioner fortsatte att sjunka. Märkligt nog ökade priserna ändå  i stort sett i takt med inflationen.

I tabellen nedan ser ni den senaste statisktiken från länet les Alpes Maritimes, dvs länet som sträcker sig från Menton i öster till Theoule sur Mer i väster

Marknadsutveckling för les Alpes Maritimes

 

Nyproduktion

Existerande

 År

2011

2012

Förändring

2011

2012

Förändring
Priser*

5180

5045

-2,6%

4022

4118

2,4%

Antal sålda**

1543

1350

-12,5%

5465

4627

-15,3%

*Euros /m2
**endast bostäder medtagna i   områden där kommunen har förköpsrätt
siffrorna är från 1 juli 2011 till 30 juin 2012

Källa är L’Observatoire de l’Immobilier i Nice

2017-05-19T12:32:53+00:00 7 oktober 2012|0 kommentarer

Nyproduktion

Den nya regeringen tog i somras bort skatteincitamentet för nyproduktion som instiftats av Sarkozy, den sk  loi Scellier

Man upptäckte dock snabbt att utan skatteincitament så investerar inte privatpersoner i lägenheter avsedda för uthyrning och prognoserna för 2013 för den förväntade nyproduktionen gick drastiskt ner

Regeringen vill se till att det byggs minst 500 000 nya lägenheter i landet per år

För att upprätthålla en viss nivå på nyproduktionen bestämde man nyligen att nya regler om skatteavdrag kommer att instiftas för 2013

Om en privatperson köper en bostad på ritning i avsikt att hyra ut den så kan han få skattelättnad på mellan 17 och 20 procent under en period på nio till tolv år

Förutsättningen är att investeringen inte skall överstiga 300 000 euros och att den beräknade hyran ligger 20 procent det genomsnittliga marknadspriset

Bostadsministerna vill på detta sätt att privata investerare köper bostäder i nyproduktion för minst 40 000 nya lägenheter per år

Man räddar på detta sett en hel del jobb i bygg industrin och byggfirmorna är nöjda

Jag ser dock ett litet problem: det finns ingen nationell statistik på hyresnivåer. Hur skall statliga tjänstemän, troligen från skatteverk, kunna sitta och bedöma om hyran är under marknadspriset om man inte vet var denna ligger?

Ytterligare utredningar behövs om detta, vilket säkert medverkar till att skapa eller upprätthålla några arbetstillfällen på bostadsministeriet

 

 

 

2017-05-19T12:32:53+00:00 23 september 2012|0 kommentarer

Nya skatteregler igen

Jag vet inte om regering famlar eller fumlar. Nu är det tal om nya skatteregler igen vid försäljning av fritidsbostad, dvs bostad där man inte är stadigvarande bosatt.

Från och med 2013 skall, enligt Cecile Duflot, bostadsministern, ett avdrag på 20 procent av vinsten kunna göras vid försäljning av fritidsbostad. Det tidigare gällande avdragsregeln om 2 procent efter det femte innehavsåret osv  upp till det 30 året bibehålls.

Denna nya 20 procent regel skall tillkomma endast några månader efter det att man ändrat reavinstskatten för utlänningar. Uppenbarligen lägger man ner mycket tid på att ständigt ändra reglerna.

Det kommer också att tillkomma skatteincitament vid investeringar i nybyggnation. De skatteincitament som Sarkozy instiftat och som kallas la loi Scellier tas nu bort och istället blir det något nytt. Vi återkommer om detta.

2012-09-19T06:56:06+00:00 19 september 2012|0 kommentarer

Gratis mark???

 

Vår kära bostadsminister,  Cecile Duflot, presenterar till regeringen idag en ny lag

Hennes ministerium har funnit 930 tomter i Frankrike som olika myndigheter  och kommuner äger. Totalt rör det sig om 2000 hektar mark, så det är ingen liten affär

Hon skall sätta ett mycket lågt pris på dem, till och med kanske till noll värde, och be staten köpa ut  dem för att bygga socialbostäder

Alla kommuner med mer än 3500 invånare skall i fortsättning vara tvungna att se till att 25 procent av alla bostäder som byggs skall vara socialbostäder

Målsättningen är att det skall byggas 500 000 bostäder i hela Frankrike per år varav 150 000 socialbostäder

2012-09-05T05:46:20+00:00 5 september 2012|0 kommentarer